X2Go Bug report logs - #914
X2Go Logout Issue with Mate on Centos7

version graph

Package: x2goserver; Maintainer for x2goserver is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goserver is src:x2goserver.

Reported by: Robert Dinse <nanook@eskimo.com>

Date: Wed, 5 Aug 2015 19:25:02 UTC

Severity: normal

Found in version 4.0.1.19-3.el7

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#914: lening aanvragen
Reply-To: <info@simplefederalcreditunion.com>, 914@bugs.x2go.org
Resent-From: Simple Federal Credit Union <apaula@ift.unesp.br>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Tue, 12 Mar 2019 16:25:03 +0000
Resent-Message-ID: <handler.914.B914.155240774327648@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 914
X-X2Go-PR-Package: x2goserver
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 914-submit@bugs.x2go.org id=B914.155240774327648
          (code B ref 914); Tue, 12 Mar 2019 16:25:03 +0000
Received: (at 914) by bugs.x2go.org; 12 Mar 2019 16:22:23 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: **
X-Spam-Status: No, score=2.2 required=3.0 tests=BAYES_50,DKIM_SIGNED,
	DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,URIBL_BLOCKED,URIBL_RHS_DOB autolearn=no
	autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 810EA5DAE8
	for <914@bugs.x2go.org>; Tue, 12 Mar 2019 17:22:22 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id 23IQEDlqfT6z for <914@bugs.x2go.org>;
	Tue, 12 Mar 2019 17:22:16 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 617 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Tue, 12 Mar 2019 17:22:16 CET
Received: from mail001.ift.unesp.br (mail001.ift.unesp.br [200.145.112.244])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 7ACDC5DA8B
	for <914@bugs.x2go.org>; Tue, 12 Mar 2019 17:22:15 +0100 (CET)
Received: from mail000.ift.unesp.br (mail000.ift.unesp.br [200.145.112.237])
	by mail001.ift.unesp.br (Postfix) with ESMTPS id D981B1CA2555;
	Tue, 12 Mar 2019 13:10:22 -0300 (-03)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=ift.unesp.br; s=mail;
	t=1552407022; bh=0nCuv/rzA8mjYsrenwKZ/UtPzaZ8NRu7p1hsGZrGINY=;
	h=Date:From:To:Subject:Reply-To:From;
	b=klssUFJ8efGKvJw/iiMCnHVTSR+gXAoda/cW+AZWfiJZcol4h6980LzputR9GMSG+
	 eEWOd7G+ZhV32huXiYu+4e5XDWcMPunyHaeU+UvZTjM4zd2WXGBk1/j9wCL5rmHQ6l
	 uaOArNQy0qCGeqDDjE71VxQ+90yaK9E8IlZ2GQSg=
Received: from www.ift.unesp.br (www.ift.unesp.br [200.145.112.161])
	by mail000.ift.unesp.br (Postfix) with ESMTPSA id A21C61C1915;
	Tue, 12 Mar 2019 13:10:44 -0300 (BRT)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
 format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Tue, 12 Mar 2019 13:10:44 -0300
From: Simple Federal Credit Union <apaula@ift.unesp.br>
To: undisclosed-recipients:;
Organization: Simple Federal Credit Union
Mail-Reply-To: <info@simplefederalcreditunion.com>
Message-ID: <348cf31c4c84d20eeefdffcf04956e9f@ift.unesp.br>
X-Sender: apaula@ift.unesp.br
User-Agent: IFT - Webmail

-- 
Goedendag,

       Het is ons een genoegen u te schrijven met betrekking tot het 
verstrekken van leningen per postadvertentie. Simple Federal Credit 
Union, We opereren onder een korte, duidelijke en begrijpelijke algemene 
voorwaarden. We verstrekken leningen tegen een lage rente van 3%. 
Geachte lezers moeten opmerken dat dit aanbod is voor serieuze 
individuen, bedrijven en bedrijven. Krijg uw lening om uw financi√ęle 
problemen op te lossen, zoals rekeningen betalen, nieuwe bedrijven 
vestigen, oude bedrijven herstellen. ge√Įnteresseerde personen, bedrijven 
en bedrijven moeten contact met ons opnemen via dit e-mailadres: 
info@simplefederalcreditunion.com

       Laat deze kans niet voorbijgaan. Krijg uw lening om uw 
financi√ęle problemen op te lossen. Als u ge√Įnteresseerd bent in onze 
lening vul dan onmiddellijk dit leningsaanvraagformulier in.

Jullie namen:
Adres:
Telefoonnummer:
Lening bedrag nodig:
Looptijd:
Bezetting:
Maandelijks inkomensniveau:
Geslacht:
Geboortedatum:
Staat:
land:
Postcode:
Doel:

We wachten op je snelle reactie.

Eric

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Mon Jan 18 23:34:20 2021; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.