X2Go Bug report logs - #914
X2Go Logout Issue with Mate on Centos7

version graph

Package: x2goserver; Maintainer for x2goserver is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goserver is src:x2goserver.

Reported by: Robert Dinse <nanook@eskimo.com>

Date: Wed, 5 Aug 2015 19:25:02 UTC

Severity: normal

Found in version 4.0.1.19-3.el7

Full log


Message #154 received at 914@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 914) by bugs.x2go.org; 12 Dec 2018 21:00:44 +0000
From chenchen@ift.unesp.br  Wed Dec 12 22:00:35 2018
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No, score=1.4 required=3.0 tests=BAYES_60,DKIM_SIGNED,
	DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,URIBL_BLOCKED autolearn=no autolearn_force=no
	version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id C53BA5DAEF
	for <914@bugs.x2go.org>; Wed, 12 Dec 2018 22:00:35 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id BnGoWYG3sTQy for <914@bugs.x2go.org>;
	Wed, 12 Dec 2018 22:00:24 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 1998 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Wed, 12 Dec 2018 22:00:22 CET
Received: from mail001.ift.unesp.br (mail001.ift.unesp.br [200.145.112.244])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 90A625DA96
	for <914@bugs.x2go.org>; Wed, 12 Dec 2018 22:00:22 +0100 (CET)
Received: from mail000.ift.unesp.br (mail000.ift.unesp.br [200.145.112.237])
	by mail001.ift.unesp.br (Postfix) with ESMTPS id 12F1D1D03A3B;
	Wed, 12 Dec 2018 18:16:01 -0200 (-02)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=ift.unesp.br; s=mail;
	t=1544645761; bh=GOMt1CTh4PhDGeykwn6rk1m6wocDdLnzUQOgueyu0T8=;
	h=Date:From:To:Subject:Reply-To:From;
	b=UyeyylbwLJfCv/FmUufzOF70l5yJAMdllLiyLyYdhGv6nKvt7oX0kj8YITCas2C8E
	 PAFU3B4/Qi5qMmD8wNiRbwk/qlKISayYAyJX4cNheFUHPH10EiSmZ/21RHtzd4mwzS
	 FMqlp3M//uNEQu7x5rTmIT7rnju7Cjt3wljx6HoM=
Received: from www.ift.unesp.br (www.ift.unesp.br [200.145.112.161])
	by mail000.ift.unesp.br (Postfix) with ESMTPSA id ACFDE1C0E50;
	Wed, 12 Dec 2018 18:16:41 -0200 (BRST)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
 format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Wed, 12 Dec 2018 18:16:41 -0200
From: Funding Trusts Finance <chenchen@ift.unesp.br>
To: undisclosed-recipients:;
Subject: credit
Organization: Funding Trusts Finance
Reply-To: <info@fundingtrustsfinance.com>
Mail-Reply-To: <info@fundingtrustsfinance.com>
Message-ID: <3f1fb8cce21ca375b6e5c542531f1ebc@ift.unesp.br>
X-Sender: chenchen@ift.unesp.br
User-Agent: IFT - Webmail

-- 
Hallo

    Groeten van Funding Trusts Finance, we zijn gevestigde en 
goedgekeurde Britse leningmaatschappijen, door de jaren heen hebben we 
een goed begrip ontwikkeld van uw behoeften en individuele behoeften. we 
hebben ons gecommitteerd om onze klanten eerlijk te behandelen en een 
service aan te bieden die professioneel en vriendelijk is, we bevinden 
ons in een unieke positie om alle soorten leningen aan alle individuen 
te bieden, zo laag als 3% rente, dus als je financiële problemen hebt en 
je hebt de lening nodig, neem contact met ons op als je geïnteresseerd 
bent. Onze e-mail: info@fundingtrustsfinance.com

    * Je volledige naam:
    * Uw land en thuisadres:
    * Telefoonnummer:
    * Benodigde hoeveelheid lening:
    * Looptijd:
    * Doel:
    * Geslacht en leeftijd:
    * Beroep:

We wachten op uw reactie met betrekking tot de gevulde mal, hoewel onze 
e-mails.
    Bedankt voor je antwoord.
Ronny Hens


Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Thu Jan 28 08:47:31 2021; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.