X2Go Bug report logs - #788
Pyhoca-Gui freezes when connection to desktop

version graph

Package: x2goserver-xsession; Maintainer for x2goserver-xsession is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goserver-xsession is src:x2goserver.

Reported by: "Ja Bi" <Bi.Ja@seznam.cz>

Date: Thu, 12 Feb 2015 13:30:01 UTC

Severity: normal

Tags: pending

Merged with 632, 808

Found in version 4.0.1.18

Fixed in version 4.0.1.19

Done: Mihai Moldovan <ionic@ionic.de>

Bug is archived. No further changes may be made.

Full log


Message #158 received at 788@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 788) by bugs.x2go.org; 21 Mar 2015 15:24:54 +0000
From Ch.Schuldt-CSI@t-online.de  Sat Mar 21 16:24:53 2015
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: ***
X-Spam-Status: No, score=3.7 required=5.0 tests=BAYES_99,BAYES_999,XPRIO
	autolearn=no version=3.3.2
X-Greylist: delayed 366 seconds by postgrey-1.34 at ymir.das-netzwerkteam.de; Sat, 21 Mar 2015 16:24:53 CET
Received: from mailout05.t-online.de (mailout05.t-online.de [194.25.134.82])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 9CA8D5DAA4
	for <788@bugs.x2go.org>; Sat, 21 Mar 2015 16:24:53 +0100 (CET)
Received: from fwd25.aul.t-online.de (fwd25.aul.t-online.de [172.20.26.130])
	by mailout05.t-online.de (Postfix) with SMTP id 5B37C47116B;
	Sat, 21 Mar 2015 16:18:46 +0100 (CET)
Received: from cmpweb11 (bLhIPiZEghp20n80Pl0aeCTzACqFehUNrCGoV01inJvNJ+ppO4wek78+ptP2VN1w9b@[172.20.102.122]) by fwd25.aul.t-online.de
	with esmtp id 1YZLAd-1uAM2S0; Sat, 21 Mar 2015 16:18:39 +0100
MIME-Version: 1.0
Received: from 41.207.160.93:62801 by cmpweb11.aul.t-online.de with HTTP/1.1
 (Lisa V3-4-2-0.11734 on API V3-19-2-0)
Date: Sat, 21 Mar 2015 16:18:39 +0100
Reply-To: abijahabsolon@gmail.com
To: abijahabsolon@hotmail.com
X-Priority: 3
X-UMS: email
X-Mailer: DTAG E-Mail Center 3.4.2.0.11734 (api 3.19.2.0, alps 4.10.2.0)
Message-ID: <1427711477550d8bcf944c50.15004596@email.t-online.de>
Subject: Oznámení
From: "Abijáš Absolon" <Ch.Schuldt-CSI@t-online.de>
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-ID: bLhIPiZEghp20n80Pl0aeCTzACqFehUNrCGoV01inJvNJ+ppO4wek78+ptP2VN1w9b@t-dialin.net
X-TOI-MSGID: e2fc4528-bd75-4981-82c6-6398787f8914
Zdravím vás,

Kontaktoval jsem ti poslední dva týdny a já jsem nedostal žádnou odpověď. Jsem se zmínil o svém pozdním klienta, který má stejné příjmení s vámi. Ten uložil částku 14,2 milionů eur v jednom z banky tady v naší zemi a oni se mě zeptal, aby nejbližším příbuzným.

Laskavě ukázat váš zájem pracovat se mnou v mém osobním e-mailovou adresu abijahabsolon@gmail.com k tomu, aby mi předal podrobnosti o tomto projektu na vás.

S pozdravem,
Abijáš Absolon Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sun Jul 21 01:17:33 2024; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.