X2Go Bug report logs - #323
x2go server refuses client with 'Error: Wrong version or invalid session authentication cookie.'

version graph

Package: x2goserver; Maintainer for x2goserver is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goserver is src:x2goserver.

Reported by: harry mangalam <harry.mangalam@uci.edu>

Date: Mon, 14 Oct 2013 04:48:01 UTC

Severity: normal

Tags: moreinfo

Found in version 4.0.1

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#323: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi saadaksesi saapuvan odottavan postisi
Reply-To: Heikkinen Peija-Petriina <Peija-Petriina.Heikkinen@fshky.fi>, 323@bugs.x2go.org
Resent-From: Heikkinen Peija-Petriina <Peija-Petriina.Heikkinen@fshky.fi>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Mon, 11 Mar 2019 04:40:02 +0000
Resent-Message-ID: <handler.323.B323.15522790873058@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 323
X-X2Go-PR-Package: x2goserver
X-X2Go-PR-Keywords: moreinfo
Received: via spool by 323-submit@bugs.x2go.org id=B323.15522790873058
          (code B ref 323); Mon, 11 Mar 2019 04:40:02 +0000
Received: (at 323) by bugs.x2go.org; 11 Mar 2019 04:38:07 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	SPF_HELO_PASS,URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable autolearn_force=no
	version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 98F665DAE8;
	Mon, 11 Mar 2019 05:37:58 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id j_r2r7L2645Y; Mon, 11 Mar 2019 05:37:45 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 733 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Mon, 11 Mar 2019 05:37:43 CET
Received: from smtp01.wmfi.net (smtp01.wmfi.net [81.22.169.238])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 7E2B55DA8B;
	Mon, 11 Mar 2019 05:37:43 +0100 (CET)
Received: from ip-82-116-248-214.novogroup.com (HELO lgforex2.AHS.Logica.local) ([82.116.248.214])
  by smtp01.wmfi.net with ESMTP/TLS/DHE-RSA-AES256-SHA; 11 Mar 2019 06:25:08 +0200
Received: from LGFOREX3.AHS.Logica.local ([fe80::e437:6d8a:c217:2596]) by
 lgforex2.AHS.Logica.local ([fe80::7862:d2ce:a47:3f90%10]) with mapi id
 14.02.0328.009; Mon, 11 Mar 2019 06:25:07 +0200
From: Heikkinen Peija-Petriina <Peija-Petriina.Heikkinen@fshky.fi>
To: "NO-REPLY@MICROSOFT.NET" <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi saadaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AdTXwmg//XT2OgxMRGi5A9MKhJckxg==
Date: Mon, 11 Mar 2019 04:25:07 +0000
Message-ID: <730AFC5433039346AE18E193E476CBAC010D4CA525@lgforex3.AHS.Logica.local>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [172.27.107.26]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_730AFC5433039346AE18E193E476CBAC010D4CA525lgforex3AHSLo_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä Tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

     Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info230546.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Mon Feb 24 09:48:29 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.