X2Go Bug report logs - #942
File sharing permission issue between Windows and Linux

version graph

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Michael <ayuanx@gmail.com>

Date: Tue, 15 Sep 2015 02:05:02 UTC

Severity: normal

Found in version 4.0.5.0

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#942: MICROSOFT LOPPU VAROITUS
Reply-To: Rolando Ramírez Sánchez <rramirezs@veracruz.gob.mx>, 942@bugs.x2go.org
Resent-From: Rolando Ramírez Sánchez <rramirezs@veracruz.gob.mx>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Wed, 13 Mar 2019 11:20:03 +0000
Resent-Message-ID: <handler.942.B942.155247573132575@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 942
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 942-submit@bugs.x2go.org id=B942.155247573132575
          (code B ref 942); Wed, 13 Mar 2019 11:20:03 +0000
Received: (at 942) by bugs.x2go.org; 13 Mar 2019 11:15:31 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=0.6 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	MISSING_HEADERS,SUBJ_ALL_CAPS,URIBL_BLOCKED autolearn=no
	autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 289FB5DAE8;
	Wed, 13 Mar 2019 12:14:59 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id Hz03mqTWg2aH; Wed, 13 Mar 2019 12:14:54 +0100 (CET)
Received: from mail.sefiplan.gob.mx (webmail.veracruz.gob.mx [201.147.64.72])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id F0EEC5DA8B;
	Wed, 13 Mar 2019 12:14:51 +0100 (CET)
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: A2BzDwCh299Z/30oAQpaBBwBFwEGAYJjbmRuGBacKRyCRJhyLYUYAiaEGVcBAgEBAQEBAmsUFIUVG38BBQceViYBH4Vqgm1bYhKbUJI4i2kFgy2FcYFHhi8MgyQcgjIFkhGPM4dejRiTBJckV4EOMoIaD4QVHIFnQIp8AYEQAQEF
X-IPAS-Result: A2BzDwCh299Z/30oAQpaBBwBFwEGAYJjbmRuGBacKRyCRJhyLYUYAiaEGVcBAgEBAQEBAmsUFIUVG38BBQceViYBH4Vqgm1bYhKbUJI4i2kFgy2FcYFHhi8MgyQcgjIFkhGPM4dejRiTBJckV4EOMoIaD4QVHIFnQIp8AYEQAQEF
Received: from gevcas3.gob.local ([10.1.40.125])
  by mail.sefiplan.gob.mx with ESMTP; 13 Mar 2019 05:14:50 -0600
Received: from GEVDBEXCHANGE3.gob.local ([::1]) by GEVCAS3.gob.local
 ([fe80::692a:efe5:78ba:d027%16]) with mapi id 14.02.0247.003; Wed, 13 Mar
 2019 05:10:00 -0600
From: Rolando Ramírez Sánchez <rramirezs@veracruz.gob.mx>
Thread-Topic: MICROSOFT LOPPU VAROITUS
Thread-Index: AdTZjUyQ1qd6+/muRfSRzHtg7Exawg==
Date: Wed, 13 Mar 2019 11:09:59 +0000
Message-ID: <E8245B5C50DF234B82F553C449512B1E1014A198@Gevdbexchange3.gob.local>
Accept-Language: es-MX, en-US
Content-Language: es-MX
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [196.170.65.94]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_E8245B5C50DF234B82F553C449512B1E1014A198Gevdbexchange3g_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietueemme osoittaa, että tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi lopettamiseen. Jos et päivitä tiliäsi,
et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, ja et saa myös pääsyä moniin uusimpiin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

Päivitä tilisi napsauttamalla tätä.<https://wellwishingyou.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Jos et päivitä postilaatikkoa, tilisi poistetaan pysyvästi.

Kiitos paljon,
käyttäjältä Security team.

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sun Mar 29 16:15:12 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.