X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: MICROSOFT LOPPU VAROITUS
Reply-To: Lotta Hagelberg <Lotta.Hagelberg@folkhalsan.fi>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: Lotta Hagelberg <Lotta.Hagelberg@folkhalsan.fi>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Mon, 11 Mar 2019 09:05:01 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.15522948814738@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.15522948814738
          (code B ref 343); Mon, 11 Mar 2019 09:05:01 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 11 Mar 2019 09:01:21 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=0.6 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	MISSING_HEADERS,SPF_HELO_PASS,SUBJ_ALL_CAPS,URIBL_BLOCKED autolearn=no
	autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 665E15DAE8;
	Mon, 11 Mar 2019 10:01:12 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id xwAxgvwueFVk; Mon, 11 Mar 2019 10:01:07 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 531 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Mon, 11 Mar 2019 10:01:06 CET
Received: from mailgw4.folkhalsan.fi (mailgw4.folkhalsan.fi [91.150.8.133])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 039305DA8B;
	Mon, 11 Mar 2019 10:01:06 +0100 (CET)
Received: from HebeDB1.fhnet.fi (host8-251.cust.ktab.fi [91.150.8.251])
	by mailgw4.folkhalsan.fi (Postfix) with ESMTP id 51F0FFA09A3;
	Mon, 11 Mar 2019 10:52:05 +0200 (EET)
Received: from HebeDB2.fhnet.fi (172.16.1.208) by HebeDB1.fhnet.fi
 (172.16.1.207) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1473.3; Mon, 11 Mar
 2019 10:52:04 +0200
Received: from HebeDB2.fhnet.fi ([fe80::14cd:c392:6407:a354]) by
 HebeDB2.fhnet.fi ([fe80::14cd:c392:6407:a354%12]) with mapi id
 15.00.1473.003; Mon, 11 Mar 2019 10:52:04 +0200
From: Lotta Hagelberg <Lotta.Hagelberg@folkhalsan.fi>
Thread-Topic: MICROSOFT LOPPU VAROITUS
Thread-Index: AQHU1+dvh7H6MDJLG0aDqwj28e1PgQ==
Date: Mon, 11 Mar 2019 08:52:04 +0000
Message-ID: <1552294270509.32527@folkhalsan.fi>
Accept-Language: sv-FI, fi-FI, en-US
Content-Language: sv-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [172.16.1.9]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_155229427050932527folkhalsanfi_"
MIME-Version: 1.0
X-folkhalsan-MailScanner-Information: Please contact the ISP for more information
X-folkhalsan-MailScanner-ID: 51F0FFA09A3.A61F0
X-folkhalsan-MailScanner: Found to be clean
X-folkhalsan-MailScanner-From: lotta.hagelberg@folkhalsan.fi
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietueemme osoittaa, että tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi lopettamiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää
 ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, ja et saa myös pääsyä moniin uusimpiin kehittyneisiin keskusteluihimme, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

Päivitä tilisi napsauttamalla tätä.?<https://info6061242.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Jos et päivitä postilaatikkoa, tilisi poistetaan pysyvästi.

Kiitos paljon,
käyttäjältä Turvallisuusryhmä.

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

?

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Tue Feb 18 15:54:18 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.