X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


Message #472 received at 343@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 10 Jan 2019 09:42:56 +0000
From prvs=9066db3ee=Amandine.AMBREGNI@afp.com Thu Jan 10 10:42:47 2019
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-2.0 required=3.0 tests=BAYES_00,DKIM_SIGNED,
	DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE,
	URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id D5AA15DAEF;
	Thu, 10 Jan 2019 10:42:47 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id W2qaHBtlUakz; Thu, 10 Jan 2019 10:42:38 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 901 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Thu, 10 Jan 2019 10:42:38 CET
Received: from pmx2-public.afp.com (pmx2.afp.com [158.50.217.3])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 817845DAE9;
	Thu, 10 Jan 2019 10:42:38 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple;
 d=afp.com; i=@afp.com; q=dns/txt; s=dkim-mail-afp;
 t=1547113358; x=1578649358;
 h=from:to:subject:date:message-id:mime-version;
 bh=I65HMs04soU94b+F2LqureG0agjj18Cb9X04tU1L0iE=;
 b=rCtMDnt9NdloTsCEmsimK3DmnL7TzoR0TvXalDvK3LyG8lzzKDJVMLYZ
  6QtnO6dpgrzkUe00dwuoweKsN9FMLU2aESyat+EOAkMTVW0bGsgUUPpNV
  cWCGgSIzEdzxaMwL1wuS+v6XtU2UC87v1jsv99TIj4oA424K9EChTJtOU
  o=;
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.56,253,1539648000"; 
  d="scan'208,217";a="205324121"
Received: from vspar-exch-02.afp.local ([158.50.148.222])
 by pmx2-private.afp.com with ESMTP; 10 Jan 2019 09:27:35 +0000
Received: from vspar-exch-03.afp.local (158.50.148.223) by
 VSPAR-EXCH-02.afp.local (158.50.148.222) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
 15.0.1395.4; Thu, 10 Jan 2019 10:27:35 +0100
Received: from vspar-exch-03.afp.local ([192.168.148.223]) by
 VSPAR-EXCH-03.afp.local ([192.168.148.223]) with mapi id 15.00.1395.000; Thu,
 10 Jan 2019 10:27:35 +0100
From: Amandine AMBREGNI <Amandine.AMBREGNI@afp.com>
To: "no_reply@micorosoft.net" <no_reply@micorosoft.net>
Subject: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AQHUqMXU+4+YJHc3lEGgHLM6XtprrQ==
Date: Thu, 10 Jan 2019 09:27:34 +0000
Message-ID: <1547112472891.78050@afp.com>
Accept-Language: fr-FR, en-US
Content-Language: fr-FR
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [158.50.148.240]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_154711247289178050afpcom_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

    Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info6047949.wixsite.com/mysite>

Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.?

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 22 22:49:56 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.