X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


Message #377 received at 343@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 19 Oct 2018 06:58:19 +0000
From vincenzo.federico@crs.lombardia.it Fri Oct 19 08:57:46 2018
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.1
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 51CA05DAE8;
	Fri, 19 Oct 2018 08:57:45 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id QF1JZ2Io3rrg; Fri, 19 Oct 2018 08:52:42 +0200 (CEST)
X-Greylist: delayed 638 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Fri, 19 Oct 2018 08:52:40 CEST
Received: from smtp2.crs.lombardia.it (smtp2.crs.lombardia.it [156.54.55.237])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id DB6F25DA81;
	Fri, 19 Oct 2018 08:52:40 +0200 (CEST)
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 703959E77;
	Fri, 19 Oct 2018 06:41:46 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at local
Received: from smtp2.crs.lombardia.it ([127.0.0.1])
	by localhost (uca-mx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id 2WiI_6NzaHzi; Fri, 19 Oct 2018 08:41:38 +0200 (CEST)
Received: from webmail.crs.lombardia.it (uca-exc01.tiucc.local [156.54.86.138])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id BDA329E62;
	Fri, 19 Oct 2018 08:41:34 +0200 (CEST)
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local (156.54.86.139) by UCA-EXC01.tiucc.local
 (156.54.86.138) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1293.2; Fri, 19 Oct
 2018 08:41:33 +0200
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) by
 UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) with mapi id 15.00.1293.002; Fri, 19
 Oct 2018 08:41:33 +0200
From: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>
To: "NO-REPLY@MICROSOFT.NET" <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Subject: Slutlig varning från Microsoft innan vi inaktiverar ditt konto
Thread-Topic: Slutlig varning från Microsoft innan vi inaktiverar ditt konto
Thread-Index: AQHUZ3bFMChhydPAFE+dG4CQpZQJ9Q==
Date: Fri, 19 Oct 2018 06:41:32 +0000
Message-ID: <50aa9d838bbd488ead90ffc2c9209286@UCA-EXC02.tiucc.local>
Accept-Language: it-IT, en-US
Content-Language: it-IT
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [196.170.154.105]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_50aa9d838bbd488ead90ffc2c9209286UCAEXC02tiucclocal_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Uppdatera ditt konto

Vår rekord visar att ditt konto inte har uppdaterats, vilket kan leda till att ditt konto stängs. Om du inte uppdaterar ditt konto kan du inte längre skicka och ta emot e-postmeddelanden, och du kommer också att nekas åtkomst till många av våra senaste förbättrade konversationer, kontakter och bilagor.

Ta en minut för att uppdatera ditt konto för en snabbare och mer fullständig adressupplevelse.

                  Uppdatera ditt konto<https://lmccluskey5.wixsite.com/outlook>
Obs! Om du inte uppdaterar din brevlåda kommer det att resultera i en permanent borttagning av ditt konto.

Tack så mycket,
Säkerhetslaget

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Alla rättigheter förbehållna.

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Wed Feb 19 01:30:24 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.