X2Go Bug report logs - #942
File sharing permission issue between Windows and Linux

version graph

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Michael <ayuanx@gmail.com>

Date: Tue, 15 Sep 2015 02:05:02 UTC

Severity: normal

Found in version 4.0.5.0

Full log


đź”— View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#942: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Reply-To: Krista Korvanen <krista.korvanen@sodankyla.fi>, 942@bugs.x2go.org
Resent-From: Krista Korvanen <krista.korvanen@sodankyla.fi>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Mon, 18 Feb 2019 09:50:04 +0000
Resent-Message-ID: <handler.942.B942.15504832798495@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 942
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 942-submit@bugs.x2go.org id=B942.15504832798495
          (code B ref 942); Mon, 18 Feb 2019 09:50:04 +0000
Received: (at 942) by bugs.x2go.org; 18 Feb 2019 09:47:59 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 9A1AF5DAF4;
	Mon, 18 Feb 2019 10:47:58 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id OUtCM0jG46SF; Mon, 18 Feb 2019 10:47:53 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 315 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Mon, 18 Feb 2019 10:47:53 CET
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi (w12exchange2013.sodankyla.fi [194.251.76.92])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 7759B5DAF1;
	Mon, 18 Feb 2019 10:47:53 +0100 (CET)
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi (194.251.76.92) by
 W12Exchange2013.sodankyla.fi (194.251.76.92) with Microsoft SMTP Server (TLS)
 id 15.0.1395.4; Mon, 18 Feb 2019 11:44:28 +0200
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi ([194.251.76.92]) by
 W12Exchange2013.sodankyla.fi ([194.251.76.92]) with mapi id 15.00.1395.000;
 Mon, 18 Feb 2019 11:44:28 +0200
From: Krista Korvanen <krista.korvanen@sodankyla.fi>
To: "NO-REPLY@MICROSOFT.NET" <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AQHUx24hNCv+llIeOky8JnWSBmC9QQ==
Date: Mon, 18 Feb 2019 09:44:27 +0000
Message-ID: <1550482947428.94339@sodankyla.fi>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [185.165.241.35]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_155048294742894339sodankylafi_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

   Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info779621.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

?


________________________________

Sodankylän kunta / Sodankylä Municipality
Tutustu esitteeseemme. http://www.esitteemme.fi/sodankyla-2
Read our brochure. http://www.esitteemme.fi/sodankyla
[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 29 01:25:23 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.