X2Go Bug report logs - #942
File sharing permission issue between Windows and Linux

version graph

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Michael <ayuanx@gmail.com>

Date: Tue, 15 Sep 2015 02:05:02 UTC

Severity: normal

Found in version 4.0.5.0

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#942: Microsoftin viimeinen varoitus
Reply-To: Tatiana Sandor <tatiana.sandor@primariaclujnapoca.ro>, 942@bugs.x2go.org
Resent-From: Tatiana Sandor <tatiana.sandor@primariaclujnapoca.ro>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Wed, 29 May 2019 10:45:02 +0000
Resent-Message-ID: <handler.942.B942.155912662618484@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 942
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 942-submit@bugs.x2go.org id=B942.155912662618484
          (code B ref 942); Wed, 29 May 2019 10:45:02 +0000
Received: (at 942) by bugs.x2go.org; 29 May 2019 10:43:46 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No, score=1.6 required=3.0 tests=BAYES_50,HTML_MESSAGE,
	RDNS_NONE,SPF_HELO_NONE,URIBL_BLOCKED autolearn=no autolearn_force=no
	version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id CAE105DA26
	for <942@bugs.x2go.org>; Wed, 29 May 2019 12:43:44 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id z3FcFCEnnEts for <942@bugs.x2go.org>;
	Wed, 29 May 2019 12:43:39 +0200 (CEST)
X-Greylist: delayed 313 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Wed, 29 May 2019 12:43:38 CEST
Received: from mail.primariaclujnapoca.ro (unknown [213.177.9.251])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 06B2C5DAF7
	for <942@bugs.x2go.org>; Wed, 29 May 2019 12:43:37 +0200 (CEST)
Received: from EXCHANGE1.clc.local ([::1]) by EXCHANGE1.clc.local ([::1]) with
 mapi id 14.01.0438.000; Wed, 29 May 2019 13:38:24 +0300
From: Tatiana Sandor <tatiana.sandor@primariaclujnapoca.ro>
To: "No-reply@Microsoft.net" <No-reply@Microsoft.net>
Thread-Topic: Microsoftin viimeinen varoitus
Thread-Index: AdUWCqPPNaoq0YMTRGqkce7+SU53rA==
Date: Wed, 29 May 2019 10:38:23 +0000
Message-ID: <BA38CAF3034F594FAF428F68FFF57B7F08B69B90@EXCHANGE1.clc.local>
Accept-Language: ro-RO, en-US
Content-Language: ro-RO
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [41.190.31.88]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_BA38CAF3034F594FAF428F68FFF57B7F08B69B90EXCHANGE1clcloc_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi


Rekisteröintimme osoittaa, että kaksi saapuvaa sähköpostiviestiäsi on pidätetty, koska tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää tai vastaanottaa sähköpostia ja pääsy moniin parannettuihin keskusteluihimme, yhteystietoihin ja liitteisiin hylätään.

Päivitä tili nopeammalle ja täydellisemmälle viestikokemukselle hetken kuluttua.

Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info3544693.wixsite.com/outlook>
Kiitos, että käytit Microsoft Online Services -palvelua, Microsoftin teknistä tukea.

TurvallisuusryhmäTekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 29 01:50:52 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.