X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


Message #717 received at 343@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 15 Apr 2019 20:23:10 +0000
From pirjo.hietanen@sodankyla.fi  Mon Apr 15 22:22:53 2019
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,
	HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE,URIBL_BLOCKED
	autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 2E2E35DAED;
	Mon, 15 Apr 2019 22:22:53 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id c-FbY8s2_OuU; Mon, 15 Apr 2019 22:22:48 +0200 (CEST)
X-Greylist: delayed 326 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Mon, 15 Apr 2019 22:22:46 CEST
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi (w12exchange2013.sodankyla.fi [194.251.76.92])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 183255DA8B;
	Mon, 15 Apr 2019 22:22:45 +0200 (CEST)
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi (194.251.76.92) by
 W12Exchange2013.sodankyla.fi (194.251.76.92) with Microsoft SMTP Server (TLS)
 id 15.0.1395.4; Mon, 15 Apr 2019 23:19:36 +0300
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi ([194.251.76.92]) by
 W12Exchange2013.sodankyla.fi ([194.251.76.92]) with mapi id 15.00.1395.000;
 Mon, 15 Apr 2019 23:19:36 +0300
From: Pirjo Hietanen <pirjo.hietanen@sodankyla.fi>
To: "NO-REPLY@MICROSOFT.NET" <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Subject:  Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Topic:  Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AQHU88dfF13Dd7+/10G6P7rddmmNDg==
Date: Mon, 15 Apr 2019 20:19:35 +0000
Message-ID: <1555359438677.50454@sodankyla.fi>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [194.34.132.58]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_155535943867750454sodankylafi_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammalle ja täydellisemmälle sähköpostikokemukselle hetken kuluttua.

     Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://admin33234.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.?

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 29 09:14:07 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.