X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi  
Reply-To: <Emiliano.Bagnoli@asl3.liguria.it>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: <Emiliano.Bagnoli@asl3.liguria.it>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Wed, 13 Mar 2019 10:55:02 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.155247446126305@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.155247446126305
          (code B ref 343); Wed, 13 Mar 2019 10:55:02 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 13 Mar 2019 10:54:21 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,URIBL_BLOCKED
	autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 71D2A5DAE8;
	Wed, 13 Mar 2019 11:54:13 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id aY1kZNECXv8r; Wed, 13 Mar 2019 11:54:07 +0100 (CET)
Received: from smail3.liguriadigitale.it (smail3.liguriadigitale.it [81.23.92.55])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 055CB5DA8B;
	Wed, 13 Mar 2019 11:54:06 +0100 (CET)
Received: from smail3.liguriadigitale.it (localhost.localdomain [127.0.0.1])
	by localhost (Email Security Appliance) with SMTP id 3FC03175606_C88E14AB;
	Wed, 13 Mar 2019 10:54:02 +0000 (GMT)
Received: from Messina.usl3.it (messina.usl3.it [10.100.192.92])
	by smail3.liguriadigitale.it (Sophos Email Appliance) with ESMTP id C0AFB173F2E_C88E149F;
	Wed, 13 Mar 2019 10:54:01 +0000 (GMT)
Received: from SCILLA.usl3.it ([10.100.192.90]) by Messina.usl3.it
 ([10.100.192.92]) with mapi id 14.03.0435.000; Wed, 13 Mar 2019 11:54:01
 +0100
From: <Emiliano.Bagnoli@asl3.liguria.it>
To: <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Thread-Topic:   Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi  
Thread-Index: AdTZixBcpxfemkjyRMqXF81wgv9mgg==
Date: Wed, 13 Mar 2019 10:54:00 +0000
Message-ID: <C16D875EF7A1BC47B5F7E05E33088C02AF662FB1@scilla.usl3.it>
Accept-Language: it-IT, en-US
Content-Language: it-IT
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [10.11.5.12]
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
MIME-Version: 1.0

Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä on saattanut johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, ja et saa pääsyä moniin uusimpiin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

   Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info750694.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Monet kiitokset
Turvallisuusryhmä

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 29 10:39:49 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.