X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


đź”— View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: Microsoft lopullinen Varoitus
Reply-To: Krista Korvanen <krista.korvanen@sodankyla.fi>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: Krista Korvanen <krista.korvanen@sodankyla.fi>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Mon, 18 Feb 2019 09:30:02 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.155048198832588@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.155048198832588
          (code B ref 343); Mon, 18 Feb 2019 09:30:02 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 18 Feb 2019 09:26:28 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 9D36C5DAF2;
	Mon, 18 Feb 2019 10:26:19 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id m2XfCk8uO8nQ; Mon, 18 Feb 2019 10:26:12 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 320 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Mon, 18 Feb 2019 10:26:12 CET
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi (w12exchange2013.sodankyla.fi [194.251.76.92])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 29CB85DAF1;
	Mon, 18 Feb 2019 10:26:12 +0100 (CET)
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi (194.251.76.92) by
 W12Exchange2013.sodankyla.fi (194.251.76.92) with Microsoft SMTP Server (TLS)
 id 15.0.1395.4; Mon, 18 Feb 2019 11:22:42 +0200
Received: from W12Exchange2013.sodankyla.fi ([194.251.76.92]) by
 W12Exchange2013.sodankyla.fi ([194.251.76.92]) with mapi id 15.00.1395.000;
 Mon, 18 Feb 2019 11:22:42 +0200
From: Krista Korvanen <krista.korvanen@sodankyla.fi>
To: "no_reply@micorosft.net" <no_reply@micorosft.net>
Thread-Topic: Microsoft lopullinen Varoitus
Thread-Index: AQHUx2qOd/Sd37kP1kGlD+VN6dTk+Q==
Date: Mon, 18 Feb 2019 09:22:41 +0000
Message-ID: <1550466843237.18929@sodankyla.fi>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [196.170.22.12]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_155046684323718929sodankylafi_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi,
et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin
parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.
Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.
Päivitä tilisi napsauttamalla tätä
?<https://info842754.wixsite.com/mysite>
Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.
Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä
Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

?


________________________________

Sodankylän kunta / Sodankylä Municipality
Tutustu esitteeseemme. http://www.esitteemme.fi/sodankyla-2
Read our brochure. http://www.esitteemme.fi/sodankyla
[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Wed Feb 19 00:41:31 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.