X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa turvallisesti tilisi suojaamisen
Reply-To: Maria Grazia Boga <mariagrazia.boga@crs.lombardia.it>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: Maria Grazia Boga <mariagrazia.boga@crs.lombardia.it>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Mon, 14 Jan 2019 10:20:02 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.154746117024789@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.154746117024789
          (code B ref 343); Mon, 14 Jan 2019 10:20:02 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 14 Jan 2019 10:19:30 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,
	HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE,URIBL_BLOCKED autolearn=ham
	autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 06D085DA96;
	Mon, 14 Jan 2019 11:19:29 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id f9q5dOgY_npM; Mon, 14 Jan 2019 11:19:22 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 590 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Mon, 14 Jan 2019 11:19:22 CET
Received: from smtp2.crs.lombardia.it (smtp2.crs.lombardia.it [156.54.55.237])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 242EB5DA26;
	Mon, 14 Jan 2019 11:19:21 +0100 (CET)
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 748F5A70E;
	Mon, 14 Jan 2019 10:09:10 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at local
Received: from smtp2.crs.lombardia.it ([127.0.0.1])
	by localhost (uca-mx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id 1hCLXVSBrVsv; Mon, 14 Jan 2019 11:09:02 +0100 (CET)
Received: from webmail.crs.lombardia.it (uca-exc01.tiucc.local [156.54.86.138])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 49CCFA74E;
	Mon, 14 Jan 2019 11:08:51 +0100 (CET)
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local (156.54.86.139) by UCA-EXC01.tiucc.local
 (156.54.86.138) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1293.2; Mon, 14 Jan
 2019 11:08:49 +0100
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) by
 UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) with mapi id 15.00.1293.002; Mon, 14
 Jan 2019 11:08:49 +0100
From: Maria Grazia Boga <mariagrazia.boga@crs.lombardia.it>
To: "NO-REPLY@MICROSOFT.NET" <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa turvallisesti tilisi suojaamisen
Thread-Index: AQHUq/D0rmtut4BxJ0W6HcJhBOVWow==
Date: Mon, 14 Jan 2019 10:08:45 +0000
Message-ID: <1547460464614.8194@crs.lombardia.it>
Accept-Language: it-IT, en-US
Content-Language: it-IT
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [185.17.149.197]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_15474604646148194crslombardiait_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

     Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info5180909.wixsite.com/mysite>

Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

?

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Tue Oct 15 09:05:38 2019; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.