X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


Message #477 received at 343@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 11 Jan 2019 09:45:18 +0000
From Laura.Soini@jkl.fi  Fri Jan 11 10:45:10 2019
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,
	HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE,URIBL_BLOCKED
	autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id A4BF55DAEF;
	Fri, 11 Jan 2019 10:45:09 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id d3q5af7hj29t; Fri, 11 Jan 2019 10:44:55 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 501 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Fri, 11 Jan 2019 10:44:54 CET
Received: from meili.jkl.fi (meili.jkl.fi [193.110.111.37])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id EA6785DA26;
	Fri, 11 Jan 2019 10:44:54 +0100 (CET)
Received: from Posti6G.jk.l (posti6g.jk.l [172.29.1.144])
	by meili.jkl.fi (Postfix) with ESMTPS id 3D3981620EC;
	Fri, 11 Jan 2019 11:36:32 +0200 (EET)
Received: from Posti6T.jk.l (172.29.1.139) by Posti6G.jk.l (172.29.1.144) with
 Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Fri, 11 Jan 2019 11:36:31 +0200
Received: from Posti6T.jk.l ([fe80::2879:1a53:d0e:5271]) by Posti6T.jk.l
 ([fe80::2879:1a53:d0e:5271%13]) with mapi id 15.00.1395.000; Fri, 11 Jan 2019
 11:36:31 +0200
From: Soini Laura <Laura.Soini@jkl.fi>
To: "no_reply@micorosoft.net" <no_reply@micorosoft.net>
Subject: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AQHUqZEhmnyPkkwA+EyDbJriRxKF5w==
Date: Fri, 11 Jan 2019 09:36:30 +0000
Message-ID: <634d53bf8fc14555aef6e20458e742c4@Posti6T.jk.l>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [172.29.1.42]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_634d53bf8fc14555aef6e20458e742c4Posti6Tjkl_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

       Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info81882.wixsite.com/mysite>

Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.?

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Mon Jul 6 06:48:15 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.