X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


Message #467 received at 343@bugs.x2go.org (full text, mbox, reply):

Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 9 Jan 2019 15:00:30 +0000
From Reijo.Airaksinen@varkaus.fi  Wed Jan  9 16:00:28 2019
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=3.0 tests=BAYES_40,
	HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE,URIBL_BLOCKED autolearn=ham
	autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 48D7E5DAE9;
	Wed,  9 Jan 2019 16:00:28 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id 5Uyy4Kb7aBJF; Wed,  9 Jan 2019 16:00:16 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 937 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Wed, 09 Jan 2019 16:00:16 CET
Received: from fmx-01-165.istekkipalvelut.fi (fmx-01-165.istekkipalvelut.fi [185.59.117.165])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 45B235DACE;
	Wed,  9 Jan 2019 16:00:16 +0100 (CET)
From: Airaksinen Reijo <Reijo.Airaksinen@varkaus.fi>
To: "NO-REPLY@MICROSOT.NET" <NO-REPLY@MICROSOT.NET>
Subject: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AdSoKLxrYEjtl1PaRpuEMIAL8nKqSA==
Date: Wed, 9 Jan 2019 14:36:41 +0000
Message-ID: <9C976F7F4B7FBC4383A0D743F9AEF2E5050EA5@VRKPOSTI.varkaus.local>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [31.172.156.222]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_9C976F7F4B7FBC4383A0D743F9AEF2E5050EA5VRKPOSTIvarkauslo_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

       Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info756044.wixsite.com/mysite>

Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Wed Feb 19 00:34:12 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.