X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Reply-To: Airaksinen Reijo <Reijo.Airaksinen@varkaus.fi>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: Airaksinen Reijo <Reijo.Airaksinen@varkaus.fi>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Wed, 09 Jan 2019 15:05:03 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.154704603014086@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.154704603014086
     (code B ref 343); Wed, 09 Jan 2019 15:05:03 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 9 Jan 2019 15:00:30 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=3.0 tests=BAYES_40,
	HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE,URIBL_BLOCKED autolearn=ham
	autolearn_force=no version=3.4.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 48D7E5DAE9;
	Wed, 9 Jan 2019 16:00:28 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id 5Uyy4Kb7aBJF; Wed, 9 Jan 2019 16:00:16 +0100 (CET)
X-Greylist: delayed 937 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Wed, 09 Jan 2019 16:00:16 CET
Received: from fmx-01-165.istekkipalvelut.fi (fmx-01-165.istekkipalvelut.fi [185.59.117.165])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTPS id 45B235DACE;
	Wed, 9 Jan 2019 16:00:16 +0100 (CET)
From: Airaksinen Reijo <Reijo.Airaksinen@varkaus.fi>
To: "NO-REPLY@MICROSOT.NET" <NO-REPLY@MICROSOT.NET>
Thread-Topic: Tilissäsi havaittu epätavallinen toiminta vahvistaa tilisi vastaanottaaksesi saapuvan odottavan postisi
Thread-Index: AdSoKLxrYEjtl1PaRpuEMIAL8nKqSA==
Date: Wed, 9 Jan 2019 14:36:41 +0000
Message-ID: <9C976F7F4B7FBC4383A0D743F9AEF2E5050EA5@VRKPOSTI.varkaus.local>
Accept-Language: fi-FI, en-US
Content-Language: fi-FI
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [31.172.156.222]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_9C976F7F4B7FBC4383A0D743F9AEF2E5050EA5VRKPOSTIvarkauslo_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi

Tietojemme mukaan tiliäsi ei ole päivitetty, mikä saattaa johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi enää lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, ja myös sinulta evätään pääsy moniin uusimpiin parannettuihin keskusteluihin, yhteystietoihin ja liitteisiin.

Päivitä tili nopeammin ja täydellisemmällä postikokemuksella.

    Päivitä tilisi napsauttamalla tätä<https://info756044.wixsite.com/mysite>

Huomautus: Postilaatikon päivittämisen epäonnistuminen johtaa tilisi pysyvään poistamiseen.

Paljon kiitoksia,
Turvallisuusryhmä

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 29 03:53:10 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.