X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


ūüĒó View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: Microsoftin lopullinen ilmoitus ennen tilin poistamista
Reply-To: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Fri, 19 Oct 2018 12:40:04 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.153995263632292@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.153995263632292
     (code B ref 343); Fri, 19 Oct 2018 12:40:04 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 19 Oct 2018 12:37:16 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=0.5 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	MISSING_HEADERS,RCVD_IN_BL_SPAMCOP_NET,URIBL_BLOCKED autolearn=no
	autolearn_force=no version=3.4.1
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 232965DAE8
	for <343@bugs.x2go.org>; Fri, 19 Oct 2018 14:37:06 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id ZHyuS3QWkv8U for <343@bugs.x2go.org>;
	Fri, 19 Oct 2018 14:36:49 +0200 (CEST)
Received: from smtp2.crs.lombardia.it (smtp2.crs.lombardia.it [156.54.55.237])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 0FF7B5DA81
	for <343@bugs.x2go.org>; Fri, 19 Oct 2018 14:36:48 +0200 (CEST)
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 23E699EE9;
	Fri, 19 Oct 2018 12:36:43 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at local
Received: from smtp2.crs.lombardia.it ([127.0.0.1])
	by localhost (uca-mx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id hPgFyOTK45qG; Fri, 19 Oct 2018 14:36:34 +0200 (CEST)
Received: from webmail.crs.lombardia.it (uca-exc01.tiucc.local [156.54.86.138])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 5EB1A9EF6;
	Fri, 19 Oct 2018 14:36:24 +0200 (CEST)
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local (156.54.86.139) by UCA-EXC01.tiucc.local
 (156.54.86.138) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1293.2; Fri, 19 Oct
 2018 14:36:11 +0200
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) by
 UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) with mapi id 15.00.1293.002; Fri, 19
 Oct 2018 14:36:11 +0200
From: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>
Thread-Topic: Microsoftin lopullinen ilmoitus ennen tilin poistamista
Thread-Index: AQHUZ6hEquRgPqO6TE+jOz35E/JMAA==
Date: Fri, 19 Oct 2018 12:36:07 +0000
Message-ID: <1539952555007.44873@crs.lombardia.it>
Accept-Language: it-IT, en-US
Content-Language: it-IT
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [196.170.154.105]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_153995255500744873crslombardiait_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Päivitä tilisi


Rekisteröinnistämme ilmoittaa, että tiliäsi ei ole päivitetty, mikä voi johtaa tilisi sulkemiseen. Jos et päivitä tiliäsi, et voi lähettää tai vastaanottaa sähköpostiviestejä, etkä voi käyttää monia viimeaikaisia keskusteluja, yhteystietoja ja liitteitä.

Varaa minuutti päivittämään tilisi nopeamman ja täydellisemman toimituskokemuksen ansiosta.

                Päivitä tilisi<https://pdonnan.wixsite.com/outlook>

Huomaa: postilaatikkopäivityksen virhe peruuttaa tilisi pysyvästi.

Paljon kiitoksia,
Turva-tiimi

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

?

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Tue Oct 15 19:39:21 2019; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.