X2Go Bug report logs - #343
Invisible UI components when compositing enabled

Package: x2goclient; Maintainer for x2goclient is X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>; Source for x2goclient is src:x2goclient.

Reported by: Wil <nodenet@hotmail.com>

Date: Sun, 17 Nov 2013 00:18:02 UTC

Severity: normal

Full log


🔗 View this message in rfc822 format

X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Subject: Bug#343: Slutlig varning frÄn Microsoft innan vi inaktiverar ditt konto
Reply-To: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>, 343@bugs.x2go.org
Resent-From: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>
Resent-To: x2go-dev@lists.x2go.org
Resent-CC: X2Go Developers <x2go-dev@lists.x2go.org>
X-Loop: owner@bugs.x2go.org
Resent-Date: Fri, 19 Oct 2018 07:00:04 +0000
Resent-Message-ID: <handler.343.B343.15399322992864@bugs.x2go.org>
Resent-Sender: owner@bugs.x2go.org
X-X2Go-PR-Message: followup 343
X-X2Go-PR-Package: x2goclient
X-X2Go-PR-Keywords: 
Received: via spool by 343-submit@bugs.x2go.org id=B343.15399322992864
     (code B ref 343); Fri, 19 Oct 2018 07:00:04 +0000
Received: (at 343) by bugs.x2go.org; 19 Oct 2018 06:58:19 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on
	ymir.das-netzwerkteam.de
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=3.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	URIBL_BLOCKED autolearn=unavailable autolearn_force=no version=3.4.1
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id 51CA05DAE8;
	Fri, 19 Oct 2018 08:57:45 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ymir.das-netzwerkteam.de
Received: from ymir.das-netzwerkteam.de ([127.0.0.1])
	by localhost (ymir.das-netzwerkteam.de [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id QF1JZ2Io3rrg; Fri, 19 Oct 2018 08:52:42 +0200 (CEST)
X-Greylist: delayed 638 seconds by postgrey-1.35 at ymir.das-netzwerkteam.de; Fri, 19 Oct 2018 08:52:40 CEST
Received: from smtp2.crs.lombardia.it (smtp2.crs.lombardia.it [156.54.55.237])
	by ymir.das-netzwerkteam.de (Postfix) with ESMTP id DB6F25DA81;
	Fri, 19 Oct 2018 08:52:40 +0200 (CEST)
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 703959E77;
	Fri, 19 Oct 2018 06:41:46 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at local
Received: from smtp2.crs.lombardia.it ([127.0.0.1])
	by localhost (uca-mx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id 2WiI_6NzaHzi; Fri, 19 Oct 2018 08:41:38 +0200 (CEST)
Received: from webmail.crs.lombardia.it (uca-exc01.tiucc.local [156.54.86.138])
	by smtp2.crs.lombardia.it (MSG3smtpd) with ESMTP id BDA329E62;
	Fri, 19 Oct 2018 08:41:34 +0200 (CEST)
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local (156.54.86.139) by UCA-EXC01.tiucc.local
 (156.54.86.138) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1293.2; Fri, 19 Oct
 2018 08:41:33 +0200
Received: from UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) by
 UCA-EXC02.tiucc.local ([156.54.86.139]) with mapi id 15.00.1293.002; Fri, 19
 Oct 2018 08:41:33 +0200
From: Vincenzo Federico <vincenzo.federico@crs.lombardia.it>
To: "NO-REPLY@MICROSOFT.NET" <NO-REPLY@MICROSOFT.NET>
Thread-Topic: Slutlig varning frÄn Microsoft innan vi inaktiverar ditt konto
Thread-Index: AQHUZ3bFMChhydPAFE+dG4CQpZQJ9Q==
Date: Fri, 19 Oct 2018 06:41:32 +0000
Message-ID: <50aa9d838bbd488ead90ffc2c9209286@UCA-EXC02.tiucc.local>
Accept-Language: it-IT, en-US
Content-Language: it-IT
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [196.170.154.105]
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="_000_50aa9d838bbd488ead90ffc2c9209286UCAEXC02tiucclocal_"
MIME-Version: 1.0
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Uppdatera ditt konto

VÄr rekord visar att ditt konto inte har uppdaterats, vilket kan leda till att ditt konto stÀngs. Om du inte uppdaterar ditt konto kan du inte lÀngre skicka och ta emot e-postmeddelanden, och du kommer ocksÄ att nekas Ätkomst till mÄnga av vÄra senaste förbÀttrade konversationer, kontakter och bilagor.

Ta en minut för att uppdatera ditt konto för en snabbare och mer fullstÀndig adressupplevelse.

                  Uppdatera ditt konto<https://lmccluskey5.wixsite.com/outlook>
Obs! Om du inte uppdaterar din brevlÄda kommer det att resultera i en permanent borttagning av ditt konto.

Tack sÄ mycket,
SĂ€kerhetslaget

Copyright © 2018 Webmail .Inc. Alla rÀttigheter förbehÄllna.

[Message part 2 (text/html, inline)]

Send a report that this bug log contains spam.


X2Go Developers <owner@bugs.x2go.org>. Last modified: Sat Feb 29 07:29:05 2020; Machine Name: ymir.das-netzwerkteam.de

X2Go Bug tracking system

Debbugs is free software and licensed under the terms of the GNU Public License version 2. The current version can be obtained from https://bugs.debian.org/debbugs-source/.

Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson, 2005-2017 Don Armstrong, and many other contributors.