Van: Heistein, JC (bkk)
Verzonden: zaterdag 18 juni 2016 17:02
Aan: heisteinjc@umcg.nl
Onderwerp: Gift from me.

I, Liliane Donated ( 2,000,000 USD )Two million dollars to you, Contact me on ( lbetten101@outlook.pt ) for more details. 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.

The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than the addressee(s) are not allowed to use this message, to make it public or to distribute or multiply this message in any way. The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this transferred message.