We are involved in commercial financing, wholesale commercial lending, commercial brokering, operating under an appraisal firm with the aim of providing private investment funding for entrepreneurs utilising the SECs popular private placement programs.

Kindly advice if you have any viable project that requires funding. 

please contact me directly for more details: wcadu7@hotmail.com​
Regards,
W. Cadu (Phd)

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.