ขนาดกล่องจดหมายของคุณถึง 471.29MB ซึ่งมากกว่า 90% ของโควต้า 500.00MB ของคุณ โปรดลบบางข้อความเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินโควต้าของคุณ คุณต้องตรวจสอบบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงถ้าคุณไม่ตรวจสอบบัญชีของคุณภายใน 24 ชั่วโมงคุณจะไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลใหม่จนกว่าคุณจะยืนยันบัญชีของคุณอีกครั้ง